widok na zagrodę

Regulamin

Regulamin Obiektu


Niniejszy regulamin określa zasady składania rezerwacji, pobytu oraz zasady funkcjonowania gospodarstwa agroturystycznego Zagroda Magija, będącego własnością Doriana Turek, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Blue B Dorian Turek (adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. Orelec 6a, 38-623 Uherce Mineralne), wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego NIP: 9492077578, numer REGON: 381398830.

Kontakt ze Właścicielem jest możliwy za pomocą:
poczty elektronicznej – pod adresem: bieszczady@zagrodamagija.pl;
poczty tradycyjnej – pod adresem: ul. Orelec 6a, 38-623 Uherce Mineralne;
telefonu – pod numerem: +48 698 596 784

1. Złożenie rezerwacji w Zagrodzie Magija jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

2. Warunkiem złożenia wstępnej rezerwacji jest podanie imienia i nazwiska osoby zamawiającej, daty pobytu oraz numeru telefonu do kontaktu.

3. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji ze strony Zagrody Magija następuje po wpłacie zadatku w wysokości 30% wartości całego pobytu. Dla przelewów tradycyjnych wpłata powinna zostać zaksięgowana w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia wstępnej rezerwacji lub 12 godzin dla systemu rezerwacji online. W przypadku gdy nie ustalono inaczej, to po tym czasie może ona anulowana bez konsultacji z osobą dokonującą wstępnej rezerwacji.

4. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Bardzo prosimy o przemyślane decyzje dotyczące terminu rezerwacji. W przypadku skrócenia lub niewykorzystania zamówionego pobytu, Gościom nie przysługuje zwrot ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

5. Doba hotelowa w Zagrodzie Magija trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 ostatniego dnia pobytu.

6. W trakcie świąt oraz długich weekendów Właściciel zastrzega sobie prawo do określenia minimalnej długości pobytu.

7. Niektóre warsztaty rękodzielnicze oraz aktywności zagrodowe odbywają sezonowo (np. garncarstwo tylko w sezonie letnim). Udział w warsztatach atrakcjach jest nieodpłatny i korzystanie z nich jest dobrowolne. Harmonogram warsztatów jest przygotowywany przez Właściciela Zagrody Magia z tygodniowym wyprzedzeniem.

8. Należność za cały pobyt (pomniejszona o wpłacony zadatek) jest regulowana najpóźniej w drugim dniu po przyjeździe. W przypadku skrócenia pobytu nie przysługuje zwrot należności za niewykorzystane dni – prosimy o przemyślane rezerwacje.

9. Możliwe formy płatności: gotówka, przelew tradycyjny oraz on-line, BLIK.

10. Na życzenie Gości wystawiamy fakturę VAT. Aby otrzymać fakturę VAT na pełną kwotę pobytu – uwzględniającą zadatek, należy na etapie rezerwacji podać numer NIP podmiotu, na który ma być wystawiona faktura.

11. Na życzenie Gości istnieje możliwość wystawienia rachunku imiennego, przy czym ten fakt należy zgłosić na etapie rezerwacji.

12. Właściciel Zagrody Magija nie odpowiada za treści, cennik oraz zdjęcia publikowane w sieci poprzez portale, firmy i pośredników, z którymi Zagroda Magija nie zawierała umów.
Z aktualnymi informacjami się zapoznać telefonicznie +48 698 596 784, mailowo bieszczady@zagrodamagija.pl lub na stronie internetowej www.zagrodamagija.pl

13. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Zagrody Magija, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go Gości.

14. Osoby niebędące naszymi Gośćmi mogą przebywać na terenie obiektu po przednim poinformowaniu właścicieli obiektu.

15. Goście są zobowiązani zawiadomić właściciela lub personel o wystąpieniu wszelkich szkód, niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

16. Podczas pobytu w Zagrodzie Magija, Właścicel oraz personel bez zgody Gości nie przebywa w pokojach przez nich wynajmowanych.

17. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu, nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Cisza nocna w chatach trwa pomiędzy 23.00 a 7.00.

18. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostające bez opieki na terenie obiektu.

19. Niepełnoletnie dzieci mogą brać udział w aktywnościach zagrodowych oraz warsztatach wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.

20. Osoby przyjeżdżające ze zwierzętami powinny uprzednio zgłosić ten fakt. Zwierzęta bez opieki powinny przebywać jedynie w pokoju wynajmującego. Pobyt zwierząt na zewnątrz chat wyłącznie pod opieką właściciela. W trosce o komfort wszystkich gości, prosimy, aby zwierzęta nie przebywały częściach wspólnych chat np. jadalnia. Właściciel zwierzęcia ponosi za niego wszelką odpowiedzialność materialną i cywilną.

21. Goście zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza nie należy używać otwartego ognia w chatach i ich pobliżu, używać własnych grzałek, grzejników, dmuchaw grzewczych).

22. Parking na terenie Zagrody Magija jest bezpłatny i niestrzeżony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim rzeczy.

23. Gość ma prawo do złożenia reklamacji związanej z realizacją zamówionej usługi niezgodnie ze zawartą ofertą, warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie. Wszelkie reklamacje, zawierające dane Gościa, tj. imię i nazwisko, wraz z adresem poczty elektronicznej oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń, należy składać za pośrednictwem adresu kontaktowego dostępnego na stronie głównej serwisu w zakładce „Kontakt” lub pisemnie na adres Właściciela. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni, począwszy od dnia jej doręczenia.

24. ZE WZGLĘDU NA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO, WE WSZYSTKICH BUDYNKACH ORAZ PRZYLEGAJĄCYCH BALKONACH ZAGRODY OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA.